Monthly Archives: November 2008

Har fået nye briller.

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Tænk hvis jeg gik forkert

Dette er præsentationen af det kursus som er i nabolokalet. Hmm

Posted in Uncategorized | 1 Comment